Wintervogels centraal tijdens Noord-Hollandse Natuurdag

Bijna 200 vogelaars hebben de afgelopen winters de provincie Noord-Holland uitgekamd op het voorkomen van vogels. Elk bosje en elk weiland werd bezocht. Het resultaat wordt gepresenteerd in een themanummer van het natuurblad Tussen Duin & Dijk tijdens de negende Noord-Hollandse Natuurdag. Gedeputeerde Jack van der Hoek ontvangt het eerste exemplaar. De Natuurdag is op zaterdag 19 november in de Aristozalen tegenover Station Sloterdijk in Amsterdam. Alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers zijn welkom.

Tijdens de wintertellingen voor de Vogelatlas zijn in Noord-Holland 235 soorten vastgesteld. Meest wijdverspreid zijn kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, buizerd, aalscholver, torenvalk, wilde eend, zwarte kraai, spreeuw, roodborst, ekster, grauwe gans, kuifeend, meerkoet en kramsvogel. Omdat er in de winters van 1978-1983 ook is geteld, zijn de gegevens te vergelijken. Toen werden er bijvoorbeeld 217 soorten gemeld. Deels komt dit door uitsterven voor soorten. Zo zijn korhoen en kuifleeuwerik in respectievelijk 1984 en 2002 voor het laatst in Noord-Holland gezien.

Landschap Noord-Holland en de POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) organiseren de Natuurdag met twaalf presentaties rond het thema ‘Natuur mensenwerk’. De toegang is gratis en de bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Foto: Joke Huijser-Spekken.

 

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
vaartochten in het Wormer- en Jisperveld
Excursie vaartocht: Rondje veld, 21, juli, 22 juli, 23 juli, 24 juli,...
Read More
0 replies on “Wintervogels centraal tijdens Noord-Hollandse Natuurdag”