Waterschap inspecteert ruim 1284 km dijken en duinen

De gebiedsbeheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn in januari 2018 gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei 2018 de onderhoudstoestand in kaart gebracht. De voorjaarsinspectie vindt plaats vanuit HHNK’s zorg voor de waterkeringen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking en het achterland beschermen tegen overstromingen.

Het beheergebied van HHNK omvat ruim 268 km primaire keringen waarvan 90 km duinen, inclusief 56 waterkerende kunstwerken, en 1.016 km regionale keringen inclusief 148 waterkerende kunstwerken. Via de inspectie brengt HHNK in beeld welke schades of afwijkingen zijn ontstaan aan de waterkeringen. Op basis hiervan neemt het waterschap de benodigde maatregelen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken, zodat we hier veilig kunnen leven onder zeeniveau.

De visuele inspectie gebeurt in duo’s vanwege het vierogenprincipe. De gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de kering bedreigd wordt. Zij doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in het gebied boven het Noordzeekanaal en het IJ (inclusief Texel). Naast de zorg voor veilige dijken en duinen, werkt HHNK aan schoon en gezond oppervlaktewater, aan het beperken van wateroverlast en watertekort en Waterschap inspecteert ruim 1284 km dijken en duinen aan veilige (vaar)wegen. www.hhnk.nl

 

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Foto-expositie ‘Point of View – Zie jij wat ik zie?’
De afgelopen maanden hebben vluchtelingen en niet-vluchtelingen uit  Haarlemmermeer de wereld via...
Read More
0 replies on “Waterschap inspecteert ruim 1284 km dijken en duinen”