Veel verborgen beperkingen in bagagedekking reisverzekering

Meeste reisverzekeraars (93%) vergoeden elektronica zeer beperkt tot niet

Naar aanleiding van een recente analyse van de polisvoorwaarden van reisverzekeringen, stelt online consumentenadviseur Pricewise vast dat reisverzekeraars in de meeste gevallen een limiet instellen op bagagedekkingen. Dit zou komen door het claimgedrag van consumenten. Verzekeraars hanteren dan ook strenge polisvoorwaarden en beperkte dekkingen. Premies blijven daarentegen op hetzelfde niveau of worden zelfs hoger. Daarnaast is het verschil tussen de maximale bagagedekking van reisverzekeraars aanzienlijk. Uit de analyse blijkt dat het verschil tussen de verzekeraars oploopt tot wel € 4.000,-.

Bagagedekking in veel gevallen niet standaard in reisverzekering
De maximale bagagedekkingen van reisverzekeringen met een standaard bagagedekking lopen uiteen van € 1.000,- tot € 5.000,-. Gemiddeld vergoeden reisverzekeraars per persoon maximaal € 2.815,- voor bagage bij verlies, diefstal of schade op reis. Niet elke reisverzekering is echter voorzien van bagagedekking in het basispakket. Zo is deze dekking bij één op de drie reisverzekeraars optioneel. Sommige verzekeraars bieden wel de optie om dekkingen uit te breiden tegen betaling.

Beperkte dekking elektronica 
Om de uitkeringen voor veel geclaimde producten te beperken, brengen verzekeraars meerdere producten onder in één categorie. Deze categorie vergoeden ze tot een maximaal bedrag. Zo vallen foto-, film- en videoapparatuur binnen één categorie met een maximale dekking van gemiddeld € 1.350,-. Bij twee derde (66%) van de reisverzekeraars vallen laptops ook binnen deze categorie. Sommige verzekeraars kiezen ervoor bepaalde elektronica helemaal niet te vergoeden. Consumenten claimen elektronische apparatuur het vaakst. In veel gevallen wordt daardoor niet de volledige waarde uitgekeerd bij verlies, diefstal of schade op reis. Consumenten lopen daarom het risico een hoog bedrag zelf te moeten vergoeden. Slechts 7% van de reisverzekeraars hanteert geen aparte maximering. Dit betekent dat er geen sprake is van een maximale dekking per productcategorie.

Vergoeding vaak lager dan aanschafwaarde
Terwijl reisverzekeraars de maximale dekking van elektronische apparatuur beperkt houden, is de gemiddelde premie de afgelopen jaren stabiel gebleven of zelfs hoger geworden. Zo vergoeden verzekeraars in hun standaard reisverzekering gemiddeld maximaal € 231,- voor mobiele telefoons, ondanks dat de aanschafwaarde in de meeste gevallen veel hoger is. Reisverzekeraars gaan in de meeste gevallen uit van de dagwaarde van het product. Zij hanteren daarvoor een jaarlijks – soms ook maandelijks – afschrijvingspercentage voor bepaalde producten. Voor mobiele telefoons wordt er gemiddeld een afschrijvingspercentage van 2,78% per maand en/of 33,33% per jaar gehanteerd. Daarnaast kan de vergoeding nog lager uitvallen, doordat sommige reisverzekeraars een eigen risico hanteren. Het eigen risico wordt in dat geval eerst in mindering gebracht van het schadebedrag.

Maximale dekking per polis vaak op basis van twee personen
Bij de meeste reisverzekeraars is het gebruikelijk meerdere personen op één polis te verzekeren. Zo kunnen partners en kinderen allemaal op één polis verzekerd zijn. Echter, bij ruim 60% van de reisverzekeraars is de maximale bagagedekking per polis gelijk aan de maximale bagagedekking op basis van twee personen. Concreet betekent dit dat een verzekeraar bijvoorbeeld een maximale bagagedekking van € 3.000,- per persoon biedt en maximaal € 6.000,- per polis. Hoe meer gezinsleden er dan op één polis verzekerd zijn, hoe lager de gemiddelde dekking per persoon is.

Hans de Kok, directeur Pricewise, geeft aan dat het nog meer dan bij andere verzekeringen belangrijk is om naar de kleine lettertjes te kijken. ,,De duurdere reisverzekering is lang niet altijd de best passende. Er kunnen grote verschillen in de polisvoorwaarden en dekkingen zitten,“ zegt De Kok.  Hij adviseert daarom voorafgaand aan een vakantie de polisvoorwaarden en een eventueel eigen risico van je reisverzekering goed te checken. Hiermee wordt onderverzekering voorkomen. ,,Zeker voor gezinnen en mensen die veel elektronische apparatuur meenemen op vakantie is dit belangrijk. Vaak kun je met een geüpgrade reisverzekering of met een reisverzekering bij een andere verzekeraar, een betere dekking krijgen voor de spullen die voor jou van belang zijn.” (Foto: Pixabay)

Reageer op dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Over bloemetjes en bijtjes

Schoorl – Staatsbosbeheer organiseert jaarlijks met de imkers van Bijenvereniging Noord-Hollands-Midden een...
Lees meer