Valongevallen bij ouderen is een groeiend probleem

Jaarlijks vallen 40.000 ouderen in regio Noord-Holland Noord. GGD Hollands Noorden publiceert een themarapport over valongevallen en geeft daarmee inzicht in de toenemende problematiek. Samen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zet de GGD zich in om het aantal valongevallen te verminderen.

In 2016 overleden in Nederland bijna 4.000 mensen als gevolg van een dodelijke val. Dit is 6x zoveel als mensen die overlijden door een ongeval in het verkeer. Ook in Noord-Holland Noord zien we dat valongevallen een toenemend probleem is. In de regio Noord-Holland Noord zijn in 2016 ruim 40.000 ouderen gevallen (32%), waarvan ruim 11.000 ouderen na een val medisch behandeld zijn.

Wat zijn de meest voorkomende letsels, wat zijn de gevolgen van een valongeval en hoe kunnen valongevallen worden voorkomen? GGD Hollands Noorden publiceert een themarapport waar onder andere antwoord gegeven wordt op bovenstaande vragen.

Bekijk het themarapport ‘vallen, opstaan en weer doorgaan?

Aanpak valongevallen

GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord slaan de handen ineen om valongevallen te verminderen.

Een val kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals angst, een inactieve leefstijl en verminderende participatie. Dit kan weer leiden tot andere problemen, zoals depressie en eenzaamheid. ,,Inzetten op het voorkomen van valongevallen is een logische keuze, wel vraagt dit om een integrale aanpak. De GGD kan hierin een adviserende rol spelen. Aanpak start met bewustwording van het probleem. Het themarapport ‘vallen, opstaan en weer doorgaan?’ draagt hier aan bij”, zegt directeur Edward John Paulina van GGD Hollands Noorden.

Mensen kunnen zelf veel doen om het risico op vallen te beperken. ,,Denk aan kleine aanpassingen in huis: het vastzetten van snoertjes en kleedjes, zorgen voor een dubbele leuning bij de trap en goede verlichting”, zegt directeur Martin Smeekes van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. GGD Hollands Noorden, Het Rode Kruis en de veiligheidsregio gaan samen stimuleren dat mensen zelf of met hulp van anderen maatregelen treffen. Ze zetten vanaf volgend jaar onder meer publiekscampagnes en woningchecks in voor dit doel. Bij de aanpak wordt hecht samengewerkt met de 17 gemeenten in dit gebied en zorg- en welzijnsorganisaties. Bekijk wat je zelf kunt doen om risico’s op vallen te beperken via www.mijnhuisisveilig.nl (Foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Docu-dramaserie over dé tafeltennislegende van Curaҫao: Robert Hosé
Opgegroeid in één van de armste wijken van Curaçao, wordt internationaal tafeltenniskampioen, rokkenjager en...
Read More
0 replies on “Valongevallen bij ouderen is een groeiend probleem”