Uitkomst bij verzuimkosten voor kleine ondernemers

Uitkomst-bij-verzuimkosten-voor-kleine-ondernemers

Voor kleine ondernemers is het uitvallen van een werknemer vaak extra ingrijpend. Onvoorziene kosten ontstaan vanwege het doorbetalen van het loon, het betalen (en werven) van vervanging en het verzorgen van een volwaardig re-integratietraject. Dit is voor grote bedrijven met doorgaans meer slagkracht en buffers al uitdaging genoeg. Wil een kleine ondernemer ziekte, burn-out en andere uitvalproblemen het hoofd bieden, dan is alle hulp welkom.

Arbodienst Preventix, Xs2more en Werkxe hebben speciale aandacht voor kleine ondernemers, voor correcte begeleiding en adviezen die de kans op loonsanctie nihil maken. Hierbij behouden werkgevers de volledige regie over het re-integratieproces. Zo hebben zij de zekerheid dat het traject tot een goed einde wordt gebracht en het UWV tevreden is over de inspanningen van werkgever en werknemer.

Nieuwe financiële tegemoetkomingen en verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars sloten eind 2018 een convenant met het Verbond van Verzekeraars, over een verzekeringsaanbod dat kleine ondernemers moet ontzorgen: de MKB Ontzorgverzekering. Een tweede productconvenant legt minimumeisen vast voor het aanbod van deze verzekeringen. Hiernaast gelden er nieuwe wettelijke maatregelen en komt er een financiële tegemoetkoming.

Over de verzekering

De MKB Ontzorgverzekering dekt verschillende kosten en risico’s af. Zo is de loondoorbetaling afgedekt en wordt een groot deel van de re-integratie de verantwoordelijkheid van re-integratieprofessionals. Adviezen van specialisten zoals Xs2more worden leidend. Als deze worden opgevolgd, is er geen risico op loonsancties van het UWV. Eventuele loonsancties komen bovendien voor rekening van de verzekeraar.

Over de wettelijke maatregelen

Met ingang van 2021 verstrekt de overheid een financiële tegemoetkoming van 450 miljoen euro per jaar aan alle ondernemingen tot 25 fte. Dit is jaarlijks ongeveer 1000 euro per bedrijf. Bij de RIV-toets van het re-integratieverslag wordt het medische advies van de bedrijfsarts leidend. In het tweede spoor is meer experimenteren mogelijk, zoals het eerder inzetten van de no-riskpolis. Werknemers geven op gezette tijden ook zelf hun visie op het re-integratietraject. Volgens Preventix een logische ontwikkeling; in zijn eigen werkwijze is dit standaard. Hiermee begrijpt de werknemer ook de onderbouwing en noodzaak van de adviezen.

Samen sterk voor kleine ondernemers

Elk bedrijf en elke branche is anders. Dit vraagt om persoonlijke aandacht, maatwerk en een totaalaanpak. Preventix bundelt daarom zijn krachten met Xs2more en Werkxe, voor totale expertise in ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie. Kleine en grote ondernemers zijn verzekerd van een optimale service.

Reageer op dit artikel
Tags from the story
More from Redactie Pluswijzer
Coeliakie? Met deze tips wordt een glutenvrij dieet makkelijker
Met coeliakie kunnen etentjes bij vrienden of in een restaurant een ware uitdaging zijn....
Read More
0 replies on “Uitkomst bij verzuimkosten voor kleine ondernemers”