Twintig groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

Meer planten, dieren en samenwerking dankzij Betrekken bij Groen Fonds

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken. Van de 56 aanvragen honoreerde de jury dit voorjaar 8 aanvragen volledig en 12 gedeeltelijk. Inmiddels zijn de projecten opgestart, zoals bij Ecoring Haarlem, waar jong en oud samen een kruidentuin aanleggen en groenten telen, met ruimte voor bijen en vlinders.

Samen tuinieren met ruimte voor bijen en vlinders

Stichting Ecoring Haarlem is gericht op het verbinden van mensen door samen activiteiten te ondernemen, met focus op tieners en jong volwassenen. Met de financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds wordt nu een kruidentuin aangelegd. Jong volwassenen kunnen helpen met de inrichting van de kruidentuin en hierdoor stap voor stap leren over kruiden en tuinieren. Op de tuinderij wordt ruimte gegeven aan bijen, vlinders, libellen, insecten, kikkers en egels. Aan de randen van de tuinderij is een bloemmengsel gezaaid en ook op andere plekken blijven kruiden staan die aantrekkelijk zijn voor insecten.

Vrijwilligerswerk stimuleren

De provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren en burgers betrekken bij groen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 608.000,- beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen. Hiervan is € 45.000 is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de samenwerkende Terrein beherende organisaties (TBO). Zij zetten hun expertise in om groene initiatieven in de samenleving te ondersteunen. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet. (Foto: Seth Garnill LNH)

 

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Tijdelijke zorg voor ouderen sneller geregeld
Zorg voor ouderen die, bijvoorbeeld na een operatie, tijdelijk niet thuis kunnen...
Read More
0 replies on “Twintig groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage”