Transitievergoeding, hoe zit dat nu eigenlijk?

Met de Wet Werk en Zekerheid van 2018 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Zo hebben werkgevers te maken gekregen met veel en ingewikkelde verplichtingen waaronder de transitievergoeding. Werknemers hebben bij een ontslag recht op een transitievergoeding na een dienstverband van minimaal twee jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. Maar hoe zit het nu precies? Wanneer heeft u wel recht op transitievergoeding en wanneer niet?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijk bepaalde ontslagvergoeding bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. In 2018 is de maximale vergoeding nog €79.000 bruto. Dit bedrag wordt verhoogd naar maximaal €81.000 bruto in 2019. Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding moet uw ontslag zijn verlopen via het UWV of de kantonrechter. Het kan ook dat uw contract voor bepaalde tijd niet is verlengd.

Vergoeding bij bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte

Bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte wordt een ontslagprocedure via het UWV gevolgd. Beide situaties moeten goed onderbouwd worden bij de uitkeringsinstantie. Dit gaat via het werkgeversportaal van het UWV waarbij 3 digitale ontslagformulieren worden ingevuld. De medewerker wordt uiteraard in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Hierop mag weer aanvullend door de werkgever gereageerd worden. Bedrijven die hierbij P&O-advies nodig hebben, kunnen een expert in HRM- en HR-advies inschakelen voor ondersteuning van het bedrijf en het personeel. Een HR-expert kan helpen bij begeleiding van indiensttredingen maar ook bij uitdiensttredingstrajecten.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Er is nog een situatie om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. Dat is wanneer u en uw werkgever in onderling overleg uit elkaar gaan. Als het ontslag in onderling overleg gaat (ontslag via vaststellingsovereenkomst), is het ook mogelijk om met uw werkgever een transitievergoeding af te spreken. Wat de hoogte wordt van de vergoeding is dan afhankelijk van uw onderhandelingspositie.

Wat betekent de transitievergoeding voor u?

Nog altijd komen 50-plussers na een ontslag moeilijk aan een baan. Als u bij ontslag 50 jaar of ouder bent en een dienstverband van 10 jaar heeft, geldt voor u een andere berekening voor de transitievergoeding. U heeft dan recht op een ontslagvergoeding ter grootte van uw maandsalaris voor ieder jaar dat u bij de betreffende werkgever in dienst is geweest.

Ontslag en nu?

Een werkgever kan een HR-experts inschakelen voor personeelsadvies over de uitstroom of het ontslag van medewerkers. Werkxe is zo’n expert die werkgevers en werknemers hierbij kan helpen. Samen met de werkgever onderzoekt Werkxe altijd eerst of het mogelijk is om op basis van wederzijds goedvinden met de medewerker zelf instemming te bereiken. Dit bespaart tijd en (negatieve) energie voor beide partijen. In dit verband is het ook mogelijk om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden gelijktijdig met de ontslagaanvraag bij UWV.

Reageer op dit artikel
Tags van dit artikel
,
Meer van Redactie Pluswijzer

Kaaskoppen met Robert Vuijsje

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzocht schrijver Robert Vuijsje de...
Lees meer