TenneT verdubbelt boscompensatie met bijdrage aan nieuwe natuur in Noord-Hollands duingebied

TenneT en drinkwaterbedrijf PWN hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van bosgebied. Voor de bouw van een transformatorstation in Beverwijk werd februari vorig jaar 9,5 hectare bos gekapt op het voormalige terrein van Tata Steel. Dit transformatorstation is nodig voor de aansluiting van windparken op zee op het hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet het gekapte bos binnen drie jaar worden aangeplant. In samenwerking met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN compenseert TenneT de kap ruimhartig met bijna 20 hectare bos in de regio en stadsnatuur in de straten van gemeente Beverwijk. De 20 hectare natuur- en boscompensatie is onderdeel van een groter ontwikkelingsplan voor 78 hectare nieuwe natuur in de binnenduinrand tussen Wijk aan Zee en Castricum.

In Beverwijk en Wijk aan Zee is onvoldoende ruimte om ruim 9,5 hectare bos te compenseren. Daarom kwam TenneT op zoek naar mogelijkheden in de directe omgeving uit bij PWN. Het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland beheert een groot deel van de duinen in de provincie Noord-Holland. Om de drinkwatervoorziening te waarborgen en tegelijk de natuur te versterken, is natuurontwikkeling in de binnenduinrand van cruciaal belang. Nieuwe natuur biedt namelijk mogelijkheden voor strategische grondwaterreserves en maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering.

Ruimhartig compenseren

,,De natuur- en boscompensatieopgave is nagenoeg verdubbeld naar bijna 20 hectare.” Aan het woord is Dick Lagerweij, projectmanager project Hollandse Kust Noord / west Alpha van TenneT. ,,Daarmee compenseren we ruimschoots de CO2-uitstoot tijdens de bouw van het trafostation. Met die extra hectares komen we ook tegemoet aan de ambities en wensen voor natuurontwikkeling in deze regio, die zwaar door de industrie belast wordt. Door onze boscompensatieplicht onder te brengen in een groter natuurontwikkelingsplan van PWN kunnen we bijdragen aan een enorme kwaliteitsimpuls.”

Stadsnatuur

Naast deze natuurontwikkeling in de duinen zet TenneT samen met de gemeente Beverwijk in op compensatie van stadsnatuur. Dick Lagerweij: ,,We gaan het vastgestelde landschapsplan uitvoeren. Daarmee versterken we ‘groene vingers’ of groenzones in de stad van buiten naar binnen, evenals het groen langs bepaalde wegen en spoorlijnen. Datzelfde geldt voor het groen op bedrijventerreinen en ook is er aandacht voor ecologische bosjes. Daarnaast gemeente werkt ook aan plannen voor extra groenmaatregelen. Dit werkt de gemeente uit in overleg met de bewoners en TenneT gaat de uitvoering financieren.”

Laatste puzzelstuk

TenneT is blij om op deze nieuwe wijze mee te werken aan kwalitatief hoogwaardige natuurontwikkeling. Sjakel van Wesemael, directeur van PWN deelt dit enthousiasme. Hij zegt hierover: ,,Deze overeenkomst tussen TenneT en PWN biedt de gelegenheid veel meer natuur te ontwikkelen dan de wettelijke opgave van 9,5 hectare. We versterken daarmee de biodiversiteit in de duinen en de strategische grondwaterreserves. Het interessante is dat dit een nieuwe manier is om natuurontwikkeling te financieren. In gebiedsprocessen zijn compensatieopgaven soms het laatste puzzelstuk om de beoogde natuur te realiseren. De bijdrage die TenneT beschikbaar stelt voor de boscompensatie tellen we op bij de bestaande geldstromen voor natuurontwikkeling. En dan is één plus één opeens drie. Daarmee kunnen we nu echt aan de slag met het ontwikkelingsplan voor 78 hectare nieuwe natuur in de binnenduinrand tussen Wijk aan Zee en Castricum.”

Toets

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst als bevoegd gezag de inhoudelijke plannen.  De aanlanding van grootschalige windenergieparken op de Noordzee is een project van nationaal belang. Daarom is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bevoegd gezag bij het realiseren van de natuur- en boscompensatie. (Foto: PWN)

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Het Noord-Hollandpad viert tienjarig jubileum met zijn wandelaars
Ruim 120 wandelaars stonden vrijdag 28 september aan de start van de...
Read More
0 replies on “TenneT verdubbelt boscompensatie met bijdrage aan nieuwe natuur in Noord-Hollands duingebied”