Rijnland stimuleert aanleg natuur-vriendelijke oevers met subsidieregeling

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van deze oevers aan te moedigen heeft Rijnland een subsidieregeling. Iedereen die binnen het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2021 subsidie aanvragen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en is positief voor de biodiversiteit. Rijnland wil daarom zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers realiseren.

In watergangen met recht of beschoeide oevers kan geen gevarieerde begroeiing ontstaan. Een natuurvriendelijke oever heeft daarom een geleidelijke overgang van water naar land. Men zoekt grondeigenaren die bereid zijn een bestaande rechte oever landinwaarts af te graven als een flauw talud, zodat die geleidelijke overgang van water naar land ontstaat.

Voorwaarden subsidie

De regeling geldt voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Rijnland geeft  subsidie voor het afgraven van de oever, de beplanting van de oever en waar nodig voor een afrastering en een onderwaterbeschoeiing. De subsidie is maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De bijdrage per aanvrager of project is maximaal €50.000 per jaar. Er zijn ook situaties waar wij geen subsidie geven, bijvoorbeeld als er een kleine kans is op een goede ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever.

Aanvragen subsidie

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Stuur uw subsidieaanvraag dan voor 1 mei 2021 naar ons toe. 

Hoogheemraad Waldo von Faber: ,,Rijnland zet zich in om het water weer natuurlijk te maken. Samen met u willen wij daarvoor aan de slag. Deze subsidieregeling is een stimulans om een prachtige natuurvriendelijke oever aan te leggen. Laten we hiervan vooral gebruik maken.

Meer informatie

Op www.rijnland.net/natuurvriendelijke-oever-subsidie staat waarvoor u subsidie kunt krijgen en wanneer wij geen subsidie geven. 

U kunt er lezen hoe u een natuurvriendelijke oever maakt en ook onderhoudt en u vindt er het aanvraagformulier.

Foto: Een natuurvriendelijke oever is een groeiplaats voor oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, kikkers, padden, vogels, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek. Foto: aangeleverd

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Nachtvlindernacht
Van 3 tot 5 juni vindt voor de twaalfde keer de Nationale Nachtvlindernacht...
Read More
0 replies on “Rijnland stimuleert aanleg natuur-vriendelijke oevers met subsidieregeling”