Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in zonne-energieprojecten in de provincie. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zon op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie. ,,De energietransitie stelt ons voor een flinke opgave, met een hoge urgentie. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld”, vindt gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter. ,,Wij leveren daarom niet alleen een financiële bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken ook hoe we onze eigen wegen, fietspaden en gebouwen kunnen inzetten om onze doelen voor zonne-energie te halen.”

Daken en gevels 

Op bedrijfsdaken is nog heel veel ruimte voor zonne-energie. Pas op 4 procent van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen. De provincie gaat bedrijven helpen om de subsidies die zij van het Rijk hebben gekregen zo effectief mogelijk te gebruiken. Ook wordt in kaart gebracht welke bedrijven(terreinen) geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten worden ook de mogelijkheden van agrarisch vastgoed in de provincie geïnventariseerd. Zonne-energie kan op veel meer plekken dan alleen op daken. Zo zijn er systemen in ontwikkeling voor zonnecellen op gevels, in ramen, boven parkeerplaatsen en op kassen. Als provincie willen we deze vorm van innovatief meervoudig ruimtegebruik stimuleren, omdat hiermee extra opwekpotentieel ontstaat. Ook onderzoeken we of zonneakkers in deSchipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast. 

Bermen en geluidsschermen 

De provincie wil ook haar eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is ruimte voor zonnepanelen op bermen en taluds van provinciale wegen (foto).  Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het energiezuinig maken van de Waterwolftunnel en het Steunpunt Weg & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Daarbij wordt ook zonne-energie ingezet. (foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Win een schoon strand op de Dag van de Duurzaamheid

Strandafval Bingo bij PWN Bezoekerscentrum De Hoep Tijdens de Dag van de...
Lees meer