Provincie investeert in verkeersveiligheid in de regio Haarlem-IJmond

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 14 miljoen wordt ruim € 4,7 miljoen toegekend aan twaalf projecten in de regio Haarlem-IJmond. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van ruim €583.000 toegekend voor de herinrichting van de Vogelenzangseweg in de gemeente Bloemendaal. De weg wordt verkeersveiliger gemaakt door de herkenbaarheid te vergroten en meer ruimte te bieden aan de fietsers. Ook is de subsidieaanvraag voor de herinrichting van de Spaarnestraat en de Merwedestraat te Velsen toegekend. Deze straten worden heringericht naar 30km/u zones, met snelheid remmende maatregelen en nieuwe parkeervoorzieningen. In de gemeente Haarlem is onder andere subsidie toegekend voor de aanleg van fietsstroken op de P.C. Boutenstraat.

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Nieuw cultureel initiatief in Bloemendaal
Het monumentale kerkgebouw (1852) van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Bloemendaal is het...
Read More
0 replies on “Provincie investeert in verkeersveiligheid in de regio Haarlem-IJmond”