Prijzen voor toonaangevende omgevingskwaliteit in Noord-Holland

WINNAAR Arie Keppler prijs 2016 De Kampanje Den Helder ©PetervanAalst

Alkmaar – Tot en met 20 mei 2018 kunnen gerealiseerde projecten of concrete beleidsplannen, tot stand gekomen in de afgelopen twee jaar, worden ingediend voor de Arie Keppler Prijs 2018. De prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, landschap, stedenbouw en erfgoed in de provincie Noord-Holland. Elke betrokken organisatie of persoon kan één of meerdere projecten inzenden.

De prijs wordt uitgereikt in vier categorieën. Anders dan voorgaande jaren zijn de vier categorieën niet vooraf vastgesteld. De ervaring van afgelopen edities leerde dat echte voorbeeldstellende projecten vaak gelaagd zijn, vanuit meerdere invalshoeken en schaalniveaus en discipline-overstijgend. De concrete projecten of beleidsinspanningen worden daarom vrij ingezonden. Uit het actuele beeld dat de inzendingen gezamenlijk opleveren, stelt de jury de vier prijscategorieën vast. De categorieën en de twaalf nominaties zullen in juli bekend worden gemaakt. Op 28 september worden de prijswinnaars onderscheiden met een erepenning tijdens de feestelijke prijsuitreiking.

Dit jaar nemen opnieuw vijf bevlogen vakprofessionals zitting in de jury, te weten Edzo Bindels (winnnaar 2016 en partner West 8), Sylvia Pijnenborg (adjunct-directeur BOEi), Bastiaan Jongerius (adviseur MOOI Noord-Holland en architect), Sacha Maarschall (regionaal ontwerper Provincie Noord-Holland) en Rob van Leeuwen (bestuurslid MOOI Noord-Holland en landschapsarchitect). Directeur van MOOI Noord-Holland Jef Mühren schuift zoals alle jaren aan als secretaris.

De Arie Keppler Prijs brengt ontwerp en beleid in de gebouwde omgeving met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn, in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Met deze negende editie is de Arie Keppler Prijs inmiddels een begrip geworden. Prijswinnaars van de vorige editie waren De Tugelawegblokken in Amsterdam van M3H architecten, De Kampanje in Den Helder van Van Dongen-Koschuch Architects and Planners, De Nieuwe Hondsbossche Duin in Petten van West 8 i.s.m. Witteveen+Bos en De Tandwielenfabriek in Amsterdam van Ronald Janssen architecten i.s.m. Donald Osborne Architect.

Ga voor meer informatie over de Arie Keppler Prijs en voor inzending naar www.ariekepplerprijs.nl

Stichting MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit  is een onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Naast advisering is agendering van goede omgevingskwaliteit onderdeel van de doelstelling. De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916.

Foto: Winnaar 2016 De Kampagje in Den Helder (foto Peter van Aalst)

Reageer op dit artikel
Tags van dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Steentje bijdragen aan groene wereld

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen aan een groenere leefomgeving: tegel eruit,...
Lees meer