Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor Cultureel platform Bind te Zaandam

Creatief buurthuis vanuit het hart van de Zaanstreek geëerd met culturele prijs

De Culturele Prijs Noord-Holland is op 10 juli uitgereikt door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Stichting Bind ontving de prijs voor de ontwikkeling en implementatie van culturele en creatieve initiatieven op het gebied van muziek, poëzie, kunst en theater.

 Culturele en kunstzinnige uitingen zorgen voor verbinding

Prijswinnaar Stichting Bind biedt de Zaankanter een cultureel en creatief platform voor initiatieven op het gebied van muziek, poëzie, kunst en theater. Ontstaan uit intrinsieke wil en motivatie vanuit het hart van de Zaanstreek geeft zij de ruimte voor creativiteit vanuit de Zaankanter zelf, met een laagdrempelige insteek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de Zaankanter om zelf te creëren, op een prachtige locatie met een rijke geschiedenis: het Hembrugterrein. In combinatie met de functie ‘creatief buurthuis’ organiseert de stichting ook zelf projecten, met de overtuiging dat creativiteit waardevol is.

,,Het belang van een initiatief dat is ontstaan vanuit intrinsieke motivatie en burgerparticipatie, gedragen door mensen uit de omgeving, afgestemd op de behoefte van Zaankanters en mogelijkheden van het gebied heeft een belangrijke rol gespeeld bij de toekenning van de prijs”, aldus het juryrapport van het Cultuurfonds.

Culturele Prijs Noord-Holland

De Culturele Prijs Noord-Holland is in 1990 ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een groep van personen of een instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied in het algemeen, voor de amateuristische kunstbeoefening in het bijzonder of op het gebied van natuurbehoud. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden en een kunstwerk, dit jaar uitgevoerd door een jonge student van de Gerrit Rietveld Academie, Masha Volkova.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen. (Foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Meedoen aan voorronde Open NK Poker in deze regio
Het Open Nederlands Kampioenschap Poker organiseert op 19 februari een online voorronde voor de...
Read More
0 replies on “Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor Cultureel platform Bind te Zaandam”