Pensioenverdeling bij echtscheiding

Pensioenverdeling bij echtscheiding

Als echtgenoten gaan scheiden, hebben zij recht op de helft van het pensioen dat de andere echtgenoot gedurende het huwelijk heeft opgebouwd. Dat is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij echtscheiding (‘WVP’). Dit geldt ook voor partners die een geregistreerd partnerschap met elkaar aangegaan zijn. Mogelijk komt hier verandering in.

Als u ervoor wilt zorgen dat het pensioenfonds uw pensioendeel in de toekomst rechtstreeks aan uw ex-partner uitkeert, dan moet dat binnen twee jaar na de echtscheiding worden doorgegeven aan het betreffende pensioenfonds. Vergeet u dat of bent u te laat, dan zullen u en uw ex-partner zelf afspraken moeten maken over de betaling van het pensioen aan de partner van de pensioengerechtigde echtgenoot. Dit kan tot lastige situaties leiden. Zeker wanneer uw ex-partner iedere medewerking weigert.

Mogelijke toekomstige situatie pensioenverdeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om dit systeem te vereenvoudigen door in de wet te regelen dat het pensioen automatisch wordt verdeeld bij een scheiding. Voor de verdeling van de pensioenaanspraken zou het dan niet langer nodig zijn dat de ex-echtgenoten hun pensioenfonds(en) informeren op dit punt.

Vervolgtraject aanpassingen Wet Verevening Pensioenrechten

Om een en ander te realiseren, zal de Wet Verevening Pensioenrechten aangepast moeten worden. Minister Koolmees heeft aangegeven de aanpassingen op deze wet medio 2019 te willen voorleggen aan de Tweede Kamer. Het is dus nog even afwachten hoe de wetgeving zich verder ontwikkelt.

Juridische hulp rondom scheiden en erfenis

Familieruzies, geld, papierwerk, de dood, emotionele scheidingen, kinderbescherming. Het is een kleine greep uit de dagelijkse praktijk van onze familie- en erfrechtadvocaten. We zijn het eerste nichekantoor in Nederland op het gebied van familierecht en erfrecht.

Onze advocaten houden zich dan ook alleen bezig met deze twee rechtsgebieden. We zijn aangesloten bij verschillende specialisatieverenigingen, zoals de Vereniging van Familierecht advocaten en scheidingsmediators (vFas) en de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) zodat onze kwaliteit gewaarborgd is. Onze expertise zetten we onder meer in om vermogende particulieren en (echtgenoten van) ondernemers te helpen bij familie- en erfrechtelijke kwesties en om juridisch ingewikkelde nalatenschappen en echtscheidingen af te wikkelen.

Daarnaast doen ook notarissen en advocaten regelmatig een beroep op onze vakkennis. Heeft u bijvoorbeeld een specifieke vraag over de pensioenverdeling bij een scheiding? Schroom niet om contact met ons op te nemen via info@familie-erfrecht.nl of bel 088 – 02 09 444.

Reageer op dit artikel
Tags van dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Vaartocht door oer-Hollands veenlandschap vlak bij Alkmaar

Stap aan boord en vaar mee op zondag 8 december om 11.00...
Lees meer