Oranje Fonds: Nu gezamenlijk sociale problemen corona aanpakken

Het Oranje Fonds ziet* dat veel Nederlanders door de coronapandemie in (diepere) eenzaamheid en armoede zijn beland. Ook is er meer behoefte aan zorg van mensen in de omgeving, bijvoorbeeld voor mensen die met mentale problemen kampen. Daarom lanceert het Oranje Fonds vandaag het Corona sociaal herstelfonds. Hierin stelt het Fonds een startbedrag van ruim 4 miljoen euro beschikbaar, waarmee sociale projecten problemen aan kunnen pakken die veroorzaakt of verergerd zijn door de coronacrisis. Het Oranje Fonds wil hiermee het belang van het sociale herstel benadrukken, omdat dat herstel niet vanzelf gaat. Het Oranje Fonds vraagt ook andere organisaties mee te doen, ieder op hun eigen manier. Zodat ook na corona niemand in onze samenleving er alleen voor hoeft te staan.  

De lancering van het Corona sociaal herstelfonds werd vandaag bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst Bouwen aan sociaal herstel, georganiseerd door het Oranje Fonds. Hierin werd met o.a. SCP-directeur Kim Putters gesproken over de sociale impact van de coronacrisis op onze samenleving en over manieren om mensen die hieronder lijden te helpen. De bijeenkomst was te volgen via een livestream en is hier terug te kijken. 

Cruciaal belang

Vast staat dat de coronacrisis een enorme impact heeft op het leven van veel mensen. Zo is eenzaamheid toegenomen, zijn meer mensen in armoede beland en is er grote behoefte aan zorg door vrijwilligers. “Sociaal herstel is de komende tijd dan ook van cruciaal belang”, onderstreept Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds. “De sociale gevolgen van deze pandemie verdwijnen niet als de mondkapjes afgaan. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk in actie te komen. De sociale initiatieven die wij steunen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen hen helpen en andere organisaties vragen om op hun eigen manier ook bij te dragen. Want er zijn middelen en kennis nodig om de problemen aan te pakken. Samen kunnen we bijdragen aan de sociale wederopbouw van Nederland na deze ontwrichtende crisis.”  

Steun

Met het Corona sociaal herstelfonds gaat het Oranje Fonds sociale initiatieven ondersteunen, partijen bij elkaar brengen en zo aandacht vestigen op de problematiek. De focus ligt daarbij op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken dat mensen dichtbij vrijwillige zorg kunnen krijgen. Projecten tegen eenzaamheid die ontstaan of verergerd is door de coronapandemie, kunnen vanaf 28 juni een beroep doen op het Corona sociaal herstelfonds via oranjefonds.nl/coronasociaalherstelfonds. Het Oranje Fonds biedt niet alleen financiële steun, maar zet zich ook in om de initiatieven te versterken en kennis te delen. Zo kunnen de projecten effectief bijdragen aan minder eenzaamheid. 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die dat streven delen. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 


*Dit blijkt uit een recente enquête (maart 2021) van het Oranje Fonds onder 797 sociale initiatieven. Deze initiatieven hebben eerder steun van het Oranje Fonds ontvangen. 

Foto: Oranje Fonds – Remko de Waal

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Week tegen Eenzaamheid: platform UP! helpt ouderen zich minder alleen te voelen
Ouderenplatform UP!, partner binnen de Nationale Coalitie Eén tegen eenzaamheid , organiseert door heel...
Read More
0 replies on “Oranje Fonds: Nu gezamenlijk sociale problemen corona aanpakken”