Noord-Holland draagt bij aan extra bos

De komende tien jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt graag mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de zogenoemde bossenstrategie.

De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden. Te denken valt aan extra boomaanplant in nieuwe woonwijken.

Ook spreekt de provincie met het Rijk af dat bomenkap bij projecten van de provincie zoveel mogelijk wordt vermeden of beperkt. In het geval van herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebieden voor onder andere het verwijderen van teveel stikstof, blijft bomenkap echter noodzakelijk om de biodiversiteit te bevorderen. Bij elk project is het daarbij van belang om belanghebbenden en omwonenden goed te informeren. (Foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
Tags from the story
,
More from Redactie Pluswijzer
Sunsation bloeit de hele zomer door
Zonnebloem Sunsation bloeit van eind maart tot september en dat is uitzonderlijk...
Read More
0 replies on “Noord-Holland draagt bij aan extra bos”