Nieuwe koers voor 30-jarige Boerderijenstichting NH

Bewoners en nieuwe functies voor de stolp staan centraal

Noord-Holland is een stolpenland. Om dat zo te houden is in 1988 de Boerderijenstichting NoordHolland Vrienden van de Stolp (BSNH) opgericht. Precies op tijd. De stolpboerderij was niet meer rendabel, de boeren vertrokken en een nieuwe generatie enthousiaste bewoners diende zich aan. De BSNH zet zich nu al dertig jaar in om de grote rijkdom aan kennis over dit agrarisch erfgoed over te nemen, te bewaren en te delen. Op 6 oktober wordt dit gevierd in de Buitenwerkplaats te Starnmeer, met een focus op de toekomstige opgave: op verantwoorde wijze passende functies voor de stolpen creëren. De inmiddels 1500 Vrienden van de Stolp kunnen binnen de stolpencommunity Vierkantdelers actief worden om hun kennis en ervaring met elkaar zowel on line als off line te delen.
Oogstfeest De BSNH viert tijdens dit eerste Oogstfeest natuurlijk alle opbrengst van de aflopen decennia, maar kijkt ook naar de toekomst. Vanuit de in juni opgerichte Stolpencommunity Vierkantdelers wil de BSNH zoveel mogelijk kennis delen, zowel onderling als via professionals. Daarom maakt een symposium onderdeel uit van het Oogstfeest en spreken Prof. Dr. Jos Bazelmans van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, architect Ruut van Paridon en agrarisch natuurbeheerder Walter Menkveld over het belang om stolpen, erf en landschap te veranderen in een toekomstbestendige vorm. Want zonder Stolpen zou Noord-Holland, Noord-Holland niet meer zijn. Het stolpenoogstfeest zal voortaan jaarlijks door deze gemeenschap van ‘Vierkantdelers’ worden georganiseerd.
De ruim twintig ambassadeurs zijn de trekkers van de stolpencommunity Vierkantdelers. Dat zijn stolpbewoners, jong en oud, met een verhaal. Waarom wonen ze in een stolp, wat zijn de uitdagingen en hoe verbouwen en onderhouden ze hun stolp? Ze hebben vaak nieuwe functies in hun stolp gerealiseerd zoals natuurcampings, wooneenheden, studio’s, B&B’s, het telen van groente en fruit of het houden van dieren. Samen weten ze meer dan ieder afzonderlijk. Die boodschap dragen ze uit en proberen met hun passie, kennis en ervaring (toekomstige) nieuwe bewoners te inspireren en te ondersteunen. Het nieuwe magazine ‘de Stolp’, dat bij het Oogstfeest wordt gepresenteerd, staat vol met verhalen van ambassadeurs over wonen, leven en werken in een Stolp.
Middels een enquête onder de Vrienden van de Stolp is er onderzocht welke thema’s er bij deelnemers spelen en welke de meeste prioriteit hebben, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, erf en voedsel of erfdelen. Die zullen het onderwerp zijn van de stolpencolleges later dit jaar. Kijk voor het programma op www.boerderijenstichting.nl De enquête, die door honderden Vrienden enthousiast werd ingevuld, gaf ook aan dat de Vrienden verder kijken dan hun eigen stolp. Als belangrijkste motief voor het Vriend zijn noemt men het behoud van alle stolpen met hun erven.
De Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland hebben het belang van de nieuwe koers onderstreept door inhoudelijk en financieel bij te dragen. Met het Nationaal Restauratiefonds wordt samengewerkt om het netwerk online te faciliteren. Kijk daarvoor op: https://community.monumenten.nl/stolpencommunity. Agrarisch Erfgoed Nederland zal de opgedane kennis en ervaring van deze pilot overgedragen naar andere boerderijenstichtingen in Nederland.

Foto: Een deel van de ambassadeurs Stolpencommunicty Vierkantdelers (Fotografie: Kenneth Stamp) 

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Twee jaar na containerramp nog steeds 800.000 kilo afval in zee
Op 2 januari was het precies twee jaar geleden dat 342 containers...
Read More
0 replies on “Nieuwe koers voor 30-jarige Boerderijenstichting NH”