Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maait het hoogheemraadschap in drie maairondes de bermen langs ca. 1400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden ze de bermen bloemrijk.

Het maaien van de bermen gebeurt in drie rondes. De eerste is de zogenoemde ‘veiligheidsronde’, waarin het waterschap één meter aan weerszijde van de wegverharding maait. Deze ronde duurt van circa 15 mei tot 1 juni. Rondom kruispunten maait het schap de gehele berm voor een goed zicht op het kruisingsvlak. Aansluitend maait Hollands Noorderkwartier in twee ronden van zes weken wel de gehele berm. Deze tweede en derde maaironde vinden plaats van 1 juni tot 15 juli en van 24 augustus tot 1 oktober. Onder normale omstandigheden moet twee keer volledig maaien voldoende zijn, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maait het hoogheemraadschap  extra.

Het maaien gaat machinaal en wordt uitgevoerd door een aannemer of door de eigen onderhoudsmedewerkers. ‘Technisch maaien’ doet het waterschap op plekken met een relatief geringe natuurwaarde, plekken waar de berm smal is, waar veel bomen staan en/of kabels zijn ingegraven. Het is een snelle kostenbesparende maaimethode. Het gras wordt na het maaien geklepeld (gekneusd), waardoor het beter en sneller verteert.

Daarnaast doet het waterschap aan ‘natuurtechnisch maaien’ in bermen met een grotere natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat er bijzondere planten staan. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt. Het gaat vaak om bermen die breder zijn dan 5 meter. Deze manier van maaien en afvoeren, stimuleert de biodiversiteit. Ook heeft het hoogheemraadschap drie proefvakken met geringe natuurwaarden waar ze onderzoeken of ze door natuurtechnisch te maaien de natuurwaarde kunnen verhogen: de Klemweg in de gemeente Edam-Volendam, de Kanaaldijk in de gemeente Landsmeer en de Belkmerweg in de gemeente Schagen.

 Bloemrijke bermen zijn niet alleen vaak mooi om te zien, ze zijn ook goed voor de biodiversiteit. Zo trekken ze vlinders en insecten aan. Maar bepaalde planten kunnen ook zeer ongewenst zijn. Plaagsoorten die schade veroorzaken in de directe omgeving worden zoveel mogelijk vroegtijdig gemaaid, zodat de kiemkracht afneemt.

Hollands Noorderkwartier doet zijn best zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen, maar omdat het soms om tegenstrijdige belangen gaat, is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Ook kan het waterschap in een maaironde niet overal tegelijk zijn.

Maaien van wegbermen zorgt voor een overzichtelijke en veilige weg. Het hoogheemraadschap maait op andere tijdstippen ook de groene waterkeringen voor een goede grasbekleding van de dijk en de waterlopen voor een goede doorstroom van het water.

Reageer op dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

De aardigste Amsterdammer

Op 9 november is Ineke Derks Schoenmakers tot Aardige Amsterdammer gekozen. Dit gebeurde...
Lees meer