Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2018 binnen de norm

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Dit staat in het datarapport luchtkwaliteit 2018 dat is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.


Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): ,,Het is goed nieuws dat ook de luchtmetingen uit 2018 voldoen aan de wettelijke normen. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Integendeel. Voor een gezond en leefbaar Noord-Holland is het belangrijk dat de luchtkwaliteit uiteindelijk voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is ons streven. Maar, de provincie kan dat niet alleen. Dat lukt alleen als we met z’n allen – gemeenten, bedrijven, experts – hier ons voor blijven inzetten.”


Aanscherping

Noord-Holland is een veelzijdige provincie met veel bedrijvigheid. Tegelijkertijd heeft deze dynamiek effect op de leefomgeving en staat de luchtkwaliteit in sommige regio’s onder druk. Daarom werkt de provincie doorlopend aan schonere lucht in Noord-Holland.
Het streven van de provincie om op termijn te voldoen aan de WHO-advieswaarden (World Health Organization) betekent een aanscherping ten opzichte van de Europese wettelijke grenswaarden. Voor stikstofdioxide (NO2) wordt in 2018 in de drie regio’s al aan deze WHO-advieswaarden voldaan. Voor fijnstof (PM10 ) geldt dit in mindere mate. En voor fijnstof met deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5) worden de WHO-normen op de meeste meetpunten nog overschreden.


Hollandse Luchten

Een goed voorbeeld van een gezamenlijk aanpak is het project Hollandse Luchten waarbij bewoners, bedrijven en experts sensormetingen aan de lucht uitvoeren. Door de resultaten samen met de provincie te analyseren ontstaat er een gedeeld beeld van de situatie. Zo wil de provincie de basis leggen voor een gesprek over oorzaken van luchtvervuiling en mogelijke oplossingen.
Inmiddels zijn er al zo’n 90 inwoners in de IJmond-regio die zelf met sensoren de luchtkwaliteit bij hun woning meten. Dit najaar komen daar nog 60 inwoners bij. Ook in Zaandam en Buiksloterham gaan inwoners met hulp van dit project aan de slag met het meten van de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Het meetnetwerk van deelnemers en de meetresultaten zijn voor iedereen direct te zien op https:/hollandseluchten.waag.org (openen in Chrome of Microsoft Edge). 

Samen meten

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam en de Haarlemmermeer. Deze metingen worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam en zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hiermee wordt meer gedetailleerde regionale informatie verkregen. In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met TATA Steel en de IJmond-gemeenten (Beverwijk, Velsen en Heemskerk). In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met het havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad, waarbij de Haven van Amsterdam als opdrachtgever fungeert.
Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl op de webpagina Luchtkwaliteit. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op www.luchtmeetnet.nl. (foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
Tags van dit artikel
,
Meer van Redactie Pluswijzer

Unieke doorvaarveiling met Langedijker Eerstelingen

Op vrijdag 31 mei om 13.00 uur vindt  de unieke Eerstelingenveiling plaats...
Lees meer