Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2017 binnen wettelijke grens

De provincie Noord-Holland meet jaarlijks de luchtkwaliteit in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2017 op alle meetlocaties is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden.  Uit de trendanalyse blijkt dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) dalen in alle drie de regio’s. Dit staat in het datarapport luchtkwaliteit 2017.
De provincie streeft er in haar Omgevingsvisie naar om de luchtkwaliteit op termijn ook te laten voldoen aan de WHO-advieswaarden (World Health Organization) vanaf 2050. Dit betekent een aanscherping ten opzichte van de Europese wettelijke grenswaarden. Aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) wordt overal voldaan. Voor fijnstof (PM10) geldt dit in beperkte mate.
Gedeputeerde Adnan Tekin: ,,Met de aanscherping zijn we op de goede weg. Maar we willen nog meer doen voor een schonere lucht. Een goed voorbeeld is het verbod op het varend ontgassen van binnenvaartschepen. Na het provinciale verbod zijn er eindelijk afspraken gemaakt om dit ook landelijk aan te pakken. In Noord-Holland is het eNose-netwerk al flink uitgebreid, we zijn bijna zover dat de eerste proefneming met een ontgassingsinstallatie van start gaat en we werken aan toezicht en handhaving op het verbod. Ook de vervuiling uit het buitenland hebben we in het vizier en pakken we aan waar we kunnen.”
 
De provincie Noord-Holland is dit jaar tevens gestart met het opzetten van de pilot Monitoring Luchtkwaliteit in het Noordzeekanaalgebied. In deze pilot van twee jaar wordt  onderzocht welke stofjes er in de lucht hangen en in welke mate. Veel vrijwilligers (inwoners) krijgen buisjes die aan hun huis worden opgehangen en die na een maand naar het laboratorium worden gestuurd. Er wordt gekeken welke stof er voorkomt, waar deze vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden. Het doel is om samen met instanties en inwoners een actueel en gedetailleerd beeld van de leefomgeving te krijgen.
De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam en de Haarlemmermeer. Deze metingen worden uitgevoerd als aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM, om meer gedetailleerde regionale informatie te verkrijgen. In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met TATA Steel en de Omgevingsdienst IJmond. In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met het havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad, waarbij de Haven van Amsterdam als opdrachtgever fungeert.
Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/luchtkwaliteit
De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site www.luchtmeetnet.nl (Foto: aangeleverd)
Reageer op dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Advies aan ouderen: ‘Niet stil gaan zitten voor de ventilator’

Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Voor ouderen kunnen de hoge temperaturen...
Lees meer