Leven en dood. In gesprek met je dokter

Over onze dood willen we meer en meer iets te zeggen hebben. We gaan ons ‘recht’ halen bij de dokter (huisarts of ouderenarts), maar die heeft ook een geweten en een agenda. Talkshow UP!, 11 november in de Rode Hoed, Amsterdam met Cees Hertogh (Amsterdam UMC), Hanneke Groenteman, Warner Prevoo, Chazia Mourali en Joost Zaat bekijkt vanuit verschillend perspectief hoe dokter en patiënt de actieve levensbeëindiging bespreken.

Presentator Hadassah de Boer ontvangt de volgende gasten:

Professor ouderengeneeskunde Cees Hertogh opent met een hartenkreet: ‘It takes two to tango. Praat met je arts. Euthanasie is geen zelfgekozen dood, maar sterven op verzoek en met de hulp van een ander, een arts zo bepaalt de wet. Maar die ander heeft ook zijn eigen afwegingen en ervaart ook morele pijn bij deze moeilijkste vorm van stervenshulp. Dialoog en gezamenlijk beslissen zijn daarom essentieel. Uit onderzoek verricht vanuit Amsterdam UMC blijkt evenwel, dat artsen toenemend druk ervaren om euthanasie uit te voeren. En wie druk ervaart zet zich schrap en wordt mogelijk meer terughoudend in het inwilligen van euthanasieverzoeken.”

Nederland, Amsterdam, 5 oktober 2016 Joost Zaat, Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde foto: Elmer van der Marel

Joost Zaat is huisarts en columnist van de Volkskrant.‘Euthanasie legt een fors beslag op ons huisartsen. Als je het niet goed geregeld hebt met elkaar krijg je gelazer en soms zelfs ruzie. Dat zijn niet de omstandigheden waarin je zoiets zwaars als het beëindigen van iemands leven wil doen. De dokter heeft ook tijd nodig. Patiënten realiseren zich dat soms te weinig. Zorg dat je erover praat met ons, op tijd en in alle rust.’
Chazia Mourali schreef Het einde voor beginners over de laatste jaren van het leven van haar terminaal zieke moeder. Het eerste deel gaat over hoe dat proces verliep. Het tweede deel gaat over hoe het had moeten verlopen.Mourali maakt duidelijk dat gerichte aandacht voor het algehele welzijn van patiënten, met name bij ouderen, en het betrekken van naaste familie het lijden in de laatste levensfase kunnen verminderen. Open communicatie en oprecht meeleven zijn buitengewoon waardevol en vergroten de waardigheid en keuzevrijheid van patiënten.
Warner Prevoo is behalve radioloog ook longkankerpatiënt. ‘Aangeleerde empathie staat een goed contact met patiënten in de weg. We zijn teveel gefocust op de technische behandelaspecten van ziekte en vergeten de patiënt.’Door wat hem nu zelf overkomt is zijn blik op het functioneren van artsen voorgoed veranderd.Tot overmaat van ramp wordt ook Prevoo’s vader ernstig ziek en gaat dood. Prevoo ziet hoe zijn vader zijn lot volledig in handen legt van de dokters. ‘Je weet niet dat jij alweer de tiende patiënt bent die dag. Dat de dokter tijdsdruk voelt, want hij loopt een half uur achter. Dus de aandacht die je krijgt, is niet de aandacht die je nodig hebt.’Prevoo schreef er een indringend en heel persoonlijk boek over: Echte dokters huilen ook.
Hanneke Groenteman sluit af met een column.Tussen de interviews door treedt seniorenpopkoor Lust for Life op.

P! Talkshow ‘Leven en dood. In gesprek met je dokter’. Maandag 11 november 20.00 – 21.30 uur Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. Tickets: € 13,- (inclusief consumptie) / korting stadspas, studenten, CJP € 10,50 via www.rodehoed.nl.


Meer informatie www.upinnederland.nl.

UP! een nieuwe kijk op ouder worden.

(foto’s: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
Tags from the story
More from Redactie Pluswijzer
Senioren geven 150 tegelwijsheden aan Tweede Kamerleden
Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, werden dinsdag 11 mei aangeboden...
Read More
0 replies on “Leven en dood. In gesprek met je dokter”