Jagende slechtvalken en grazende smienten

Slechtvalken uit het hoge noorden volgen hun prooidieren, de duizenden smienteenden die in  de herfst de pooltoendra verlaten om het winterhalfjaar grasetend in onder meer het Wormer-en Jisperveld door te brengen. Andere wintergasten zijn grote zilverreigers, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- , eenden- en ganzensoorten. Op zondag 24 januari is er een vaarexcursie met gids van 14.00-16.00 uur. Halverwege de vaartocht wordt een bezoek gebracht aan de Schaalsmeer. Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Afvaart bezoekerscentrum Poelboerderij Veerdijk 106 in Wormer. Foto Larry Kef.

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Natuurbelevingen omgezet in eigenzinnige kleurenharmonieën
Op zondag 27 november is de opening van de tentoonstelling ‘In de Hollandse...
Read More
0 replies on “Jagende slechtvalken en grazende smienten”