Investeren in cultuurparticipatie door ouderen loont

Op 31 mei reikte juryvoorzitter Hedy d’Ancona de vierde en tevens laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit aan Houten. Hiermee rondt het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma Age Friendly Cultural Cities na vijf jaar af. Aan dit programma deden 23 steden mee, waaronder 2 regio’s, die cultuuraanbod voor ouderen gestimuleerd en ontwikkeld hebben. Het blijkt dat alle deelnemers het belang van cultuuraanbod voor ouderen onderschrijven en doorgaan, ook na het subsidieprogramma. Om deze duurzame verankering is het het Fonds te doen. 


Zeven steden: Arnhem, Dronten, Edam-Volendam, Houten, Lelystad, Oldenzaal en Roermond, namen in deze laatste editie deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities. Een jury, onder leiding van voorzitter Hedy d’Ancona, vond dat Houten, met partners Aan de Slinger en van Houten&co, zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City. 

Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie: “Het Age Friendly Cultural Cities programma ronden we nu af. De afgelopen edities zagen we, in de totaal 23 deelnemende steden en regio’s, dat cultuur, zorg en welzijn elkaar opzochten en verbindingen legden. En de betrokkenen gaan door. Dat is een geweldig resultaat waar alle deelnemers écht trots op mogen zijn! Om deze duurzame verankering is het ons te doen. Cultuurparticipatie heeft een groot positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het biedt verbinding en verdieping, vermindert gevoelens van eenzaamheid, geeft plezier en zingeving. De resultaten tonen aan dat investeren in cultuurparticipatie altijd en op meerdere niveaus loont”.

Programma Age Friendly Cultural Cities

Het Fonds voor Cultuurparticipatie voerde tussen 2016-2021 het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ uit. Hiermee moedigde het Fonds gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te ontwikkelen en verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds hecht hier, net als het Fonds, ook belang aan. Met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze besloot daarom de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro, in het leven te roepen. De prijs is vier keer uitgereikt. Winnaars zijn: Amsterdam (2016), Emmen (2018), Haarlem (2019) en Houten (2021).


Investeren in cultuurparticipatie door ouderen

Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten ondersteunen waarin het culturele en sociale domein samenwerken, ook voor ouderen. Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben begin dit jaar het Lang Leve Kunst Fonds  gelanceerd, dat actieve kunstbeoefening door ouderen als doel heeft. Dit nieuwe fonds stelt jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven. Hierdoor kunnen er nog meer initiatieven worden ondersteund en is er blijvend aandacht voor ouderen en kunstbeoefening. Het Lang Leve Kunst Fonds komt voort uit het samenwerkingsverband dat in 2011 werd opgericht door Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Het Fonds voor Cultuurparticipatie participeert sinds 2013 aan het platform Lang Leve Kunst, dat nu vooral kennisdeling en kennisontwikkeling als doel heeft.

Foto:

Houten wint laatste BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Foto: aangeleverd

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Hans Klok in actie voor Magic Art Center
Op zondag 27 augustus houdt Stichting ‘Vrienden van het Magic Art Center’ in...
Read More
0 replies on “Investeren in cultuurparticipatie door ouderen loont”