Informatiedag PWN over natuurbeheer

Zodra de zomerperiode teneinde is start natuurbeheerder PWN met werkzaamheden in het duingebied. Vanaf september worden exoten verwijderd, bossen gedund en duingraslanden gemaaid. PWN geeft zondag 2 september in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland uitleg over de aanpak.
De beheerwerkzaamheden in het duingebied staan de laatste jaren nadrukkelijker in de belangstelling bij natuurliefhebbers en bezoekers. Steeds vaker krijgen boswachters vragen over de activiteiten in het gebied. Natuur- en vogelwerkgroepen volgen de activiteiten op de voet. Daarnaast willen steeds meer vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om de natuur schoon en gezond te houden.
PWN streeft ernaar om de geïnteresseerden goed op de hoogte te houden. Er staat informatie op de website PWN.nl, in de bezoekerscentra zijn digitale schermen aanwezig en er zijn verschillende folders waarin PWN de werkzaamheden beschrijft. Ook gaat PWN regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van belangengroepen. Klantenpanels worden benaderd met vragen over het natuurbeheer van PWN.
Om aan de toenemende vraag naar informatie tegemoet te komen, houdt PWN op 2 september een informatiedag over het natuurbeheer. In en rond bezoekerscentrum Kennemerduinen bij Overveen kan men alles te weten komen over de aanpak in het Nationaal Park. Er is digitale informatie beschikbaar, er zijn folders en filmpjes en om 14.30 uur kan men met een boswachter mee het duin in. Voor de kinderen zijn er eveneens diverse activiteiten. Het bezoekerscentrum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor de excursie kan men zich via de website PWN.nl aanmelden.

Foto: © Johan Bos/ TIU.nl
Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Dauwtrappen en ontbijten tussen schapen
Op donderdag 5 mei wordt een dauwtrapwandeling gehouden vanuit de Schaapskooi in...
Read More
0 replies on “Informatiedag PWN over natuurbeheer”