Groot deel ouderen mist kinderen en kleinkinderen

Een enquête onder 156 leden van het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds laat zien dat er door de coronacrisis en het bijkomende isolement onder ouderen meer eenzaamheid ontstaat en er een groot gemis is aan contact. 40% van de deelnemers geeft aan kinderen en kleinkinderen te missen. Een kwart zegt zelfs eenzamer te worden als gevolg van de isolatie. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: bijna 40% ziet initiatief ontstaan om de ander te helpen en daarmee een toenemende solidariteit. En hoewel ouderen de ernst van de situatie inzien vindt bijna 40% dat er ruimte moet zijn voor humor en relativering. Ouderen hopen meer vermaak te zien op televisie en radio om zo voor wat afleiding te zorgen. 

Maatschappelijk betrokken met het Coronapanel

Het Ouderenfonds zet het Ouderenpanel tijdelijk in als ‘Coronapanel’ om direct in contact te blijven met ouderen en hun veranderende behoeftes tijdens de coronacrisis met als doel ze nog beter te ondersteunen. De eerste enquête, gehouden op 18 maart, onderzocht het winkelgedrag van ouderen zelf en hun bevindingen bij het winkelgedrag van anderen. Daar kwam onder andere uit naar voren dat senioren vinden dat er vooral wordt gelet op fysieke gezondheid en er weinig aandacht is voor mentale gezondheid. Het Ouderenfonds zet daarom in op waardevol contact op afstand. Er is online ondersteuning via de telefonische Helpdesk Welkom Online, structureel telefonisch contact via de Zilverlijn en een hart onder de riem via de postactie van Schrijfmaatje. 

Het Ouderenpanel

Het Ouderenpanel, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, bestaat in 2020 uit ruim 1.500 ouderen die adviseren op belangrijke maatschappelijke thema’s die ouderen aangaan. Op de eerste oproep voor het tijdelijke Coronapanel reageerde 264 panelleden en dit aantal groeit elke dag. De inbreng die deelnemers geven helpt het Ouderenfonds in het (door)ontwikkelen van kennis en ons dienstenaanbod. Hoewel er hier en daar verschillen zijn, vormen de panelleden over het algemeen een goede afspiegeling van de gehele 55+ bevolking als het gaat om geslacht, leeftijd, en woonplaats (provincie). Er wordt op dit moment drie keer per week een korte vragenlijst met de panelleden gedeeld. Ook nieuwe leden zijn welkom. Ouderen die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich hier aanmelden.

Een directe lijn met ouderen

Directeur Corina Gielbert (foto: Annelien Nijl): ,,Het Coronapanel is in het leven geroepen om een directe lijn met ouderen te behouden in deze moeilijke tijd, om te zorgen dat ze zich gehoord voelen en wij ze zo met elkaar nóg beter kunnen ondersteunen. Door uit eerste hand te horen wat er speelt kunnen we initiatieven en diensten beter aan laten sluiten bij hun behoeftes. Want dat we elkaar nu extra hard nodig hebben, dát staat buiten kijf. En samen kunnen we heel veel doen.” (Bovenste foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
Tags from the story
More from Redactie Pluswijzer
75 jaar bevrijding: de strijd om de Wadden
Deel 3: De opstand van de Georgiërs In het kader van 75...
Read More
0 replies on “Groot deel ouderen mist kinderen en kleinkinderen”