Gemeenteraden vergaderen over Schiphol

Op maandag 22 juni houdt regio Haarlem-IJmond-Alkmaar een – digitale – raadsbijeenkomst over het indienen van hun zienswijze op de concept Luchtvaartnota (d.d. 15 mei). Niet alleen deze regio, maar in veel groter verband, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), heeft namelijk het voornemen een zienswijze in te dienen tegen de Luchtvaartnota. Van de BRS maken maar liefst 56 gemeenten en 4 provincies onderdeel uit. Zij roepen gemeenteraden in hun regio op hierin samen op te trekken.

De bijeenkomst op 22 juni is opgebouwd uit drie onderdelen. Eerst wordt een toelichting gegeven op de gezamenlijke concept zienswijze van de BRS. Daarna volgen diverse presentaties over de concept Luchtvaartnota onder door Sebastian Dinjens (wethouder in Velsen) als vertegenwoordiger van IJmond-Alkmaar

De zienswijze-periode duurt vrijdag 10 juli 2020 en de BRS stelt een (concept) zienswijze vast. Na de inbreng van alle gemeenteraden stelt zij haar zienswijze bij. De Provincie Noord-Holland stuurt de reactie namens de regio naar het ministerie van I en W. Eind 2020 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Luchtvaartnota. 

Deze informatieve raadsbijeenkomst is voor raadsleden. Andere belangstellenden kunnen de bijeenkomst wel live volgen, maar kunnen niet actief deelnemen of vragen stellen. De link om de bijeenkomst bij te wonen is https://channel.royalcast.com/velsen/#!/velsen/20200622_1. (Foto: Pixabay)

Reageer op dit artikel
Tags from the story
More from Redactie Pluswijzer
De Fiets en Wandelbeurs online
Dit jaar beleeft de Fiets en Wandelbeurs voor het eerst een online...
Read More
0 replies on “Gemeenteraden vergaderen over Schiphol”