Eerste kievitsei Noord-Holland gevonden op 5 maart 2019

Het eerste kievitsei van Noord-Holland is op 5 maart om 16.00 uur in de Wijdewormer  gevonden door Mathé de Dood. Mathé was op zijn bedrijf aan het mest uitrijden. Vanuit de trekker heb je goed zicht op het land en hij houdt altijd rekening met de vogels tijdens het uitvoeren van het landwerk. Veldcoördinator Marc Spaans van Agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken is naar Mathé de Dood toe gegaan om het ei te controleren en om hem te feliciteren met de vondst. Het nestje lag op de plek waar het jaarlijks ligt, twee meter uit de greppel en bevat inmiddels twee eieren. Het is het vroegste ei sinds 11 jaar. In 2008 werd het eerste ei van Noord-Holland ook op 5 maart gevonden. Het agrarische bedrijf van Mathé de Dood werkt op vrijwillige basis mee aan de weidevogelbescherming.

Het eerste kievitsei 2019 in Nederland is op 28 februari in de gemeente Fryske Marren in de provincie Friesland gevonden. Nog nooit werd een eerste kievitsei zo vroeg gevonden! Deze vondst is om 11.53 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door BFVW (Bond Friese Vogelwachten) en gezamenlijk is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Eduard van der Hoek, lid bij BFVW en Vogelwacht Leeuwarden. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een maislandperceel in Fryske Marren.

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2019 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van agrarische natuurverenigingen en natuurorganisaties trekken vanaf nu tot half juni de provincie  in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en ze te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn vooral voor de boer ook de extra ogen in het veld. Zij kunnen door inventarisaties helpen om het beheer dat jaar, waar nodig, aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.

Weidevogelbeheer is een kwestie van lange adem, stapje voor stapje naar het beoogde doel. Op steeds meer plekken wordt duidelijk welke maatregelen effectief en haalbaar zijn. Natuurlijk kan het op veel plekken nog beter en moet met name de omvang van gebieden met effectief beheer nog verder omhoog. Het is echter buiten twijfel dat de inzet van vrijwilligers en boeren om weidevogels een goed broedsucces te bezorgen, een relevante bijdrage levert aan de doelen van het Deltaplan herstel biodiversiteit. De grootste aantallen weidevogels bevinden zich nog steeds buiten het beschermde Nationale Natuur Netwerk en kunnen alle hulp van boeren en vrijwilligers gebruiken.

Landschap Noord-Holland coördineert en ondersteunt  in de provincie zo’n 900 vrijwillige weidevogelbeschermers en even zovele agrariërs bij de weidevogelbescherming. Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland. (Foto: Mathé de Dood)

Reageer op dit artikel
Meer van Redactie 50 Pluswijzer

Grootouders voor het klimaat

Grootouders zien hoe het klimaat de afgelopen vijftig jaar al veranderd is....
Dit artikel lezen