Duinlandschap Noord-Holland hersteld

Het duinlandschap in Noord-Holland is een van de parels van de Noord-Hollandse natuur. Om dit beschermde natuurgebied optimaal te behouden en waar nodig te herstellen zijn voor de verschillende gebieden die deel uitmaken van de duinstrook beheerplannen opgesteld. De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving. De conceptplannen zijn in zien tot en met 10 mei 2017. In deze periode kan men op het plan reageren door een zienswijze in te dienen.

De duinenstrook in Noord-Holland omvat verschillende beschermde natuurgebieden, het Noord-Hollands Duireservaat, de duinen Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater en Pettemerduinen, en Kennemerland-Zuid. De duinen herbergen internationaal unieke natuur, die een belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. Omdat deze natuur in Europa nog maar weinig voorkomt, wordt het gebied beschermd als Europees Natura 2000 gebied. Voor ieder gebied wordt een beheerplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn en welke huidige activiteiten zonder meer mogen en welke niet of onder voorwaarden zijn toegestaan.

De afgelopen jaren zijn delen van de duinen ‘dichtgegroeid’ door onder andere stikstofneerslag uit verkeer, landbouw en industrie. Gras- en boomsoorten die profiteren van deze stikstofneerslag hebben de oorspronkelijke plantensoorten verdreven. Daardoor is ook de dynamiek van wind, zand en water, de kernkwaliteit van dit duingebied, sterk afgenomen. Er is in de verschillende gebieden al veel gedaan om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke natuur niet verloren gaat. De biodiversiteit zal daardoor weer toenemen. De komende achttien jaar zullen in verschillende fases maatregelen worden genomen die er op zijn gericht om de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren. Dit betekent aanleggen van stuifplekken, af en toe maaien, afplaggen en begrazen. Soms is het ook nodig om bomen te kappen. Ook de bestrijding van ‘exoten’ die oorspronkelijk niet voorkomen in de duinen, zoals rimpelroos en Amerikaanse vogelkers, wordt ter hand genomen.

De provincie heeft het conceptbeheerplan opgesteld in overleg met de gemeenten, natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, Recron, Stichting Duinbehoud en LTO. De activiteiten die nu in of rond het natuurgebied plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan. Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. De beheerplannen zijn in te zien bij de provincie Noord-Holland en in de gemeentehuizen van de gemeenten waar de duinen liggen.

Reageer op dit artikel
Meer van Redactie Pluswijzer

Mijlpaal voor SeniorWeb: half miljoen computerhulpvragen afgehandeld door vrijwilligers

Vrijwilligers van SeniorWeb hebben in de afgelopen jaren maar liefst 500.000 PCHulp-vragen...
Lees meer