De thuiszorg in 2019, hoe zit dat nu?

De thuiszorg in 2019

Het is nu eenmaal een realiteit dat de samenleving vergrijst en dit problemen met zich meebrengt. Er wordt van u als senior verwacht dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Dat wilt u zelf natuurlijk ook, want een verpleeghuis in Den Haag of waar u ook woont is eigenlijk pas een oplossing als thuiszorg niet meer voldoende is. Maar hoe zit het nu precies met de thuiszorg in 2019?

Wat is thuiszorg?
Onder thuiszorg verstaat men een zorgsoort die aangeboden wordt bij de cliënten thuis. Het gaat dan meestal om een paar uur per week om huishoudelijke klusjes te doen. Maar er kan ook persoonlijke verzorging begrepen zijn in de diensten die worden verleend. U bent vrij om een organisatie te kiezen die de thuiszorg bij u gaat regelen. Maar u moet zich wel beperken tot uw woonplaats. Als u in Den Haag woont, moet u thuiszorg in Den Haag zoeken. Er zijn in de grotere steden vaak meerdere organisaties voor thuiszorg. Dus het is verstandig om navraag te doen wat het beste bij u lijkt te passen. Wilt u advies over thuiszorg in Den Haag dan kunt u bijvoorbeeld ook de assistente van uw huisarts bellen. De assistente kent de meeste organisaties in uw omgeving.

Wat valt er onder thuiszorg?
De volgende soorten zorg worden tot de thuiszorg gerekend:

  • Huishoudelijke hulp zoals opruimen, schoonmaken, bedden opmaken en (af)wassen.
  • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij het douchen, eten, aan- en uitkleden.
  • Verpleging, waaronder het geven van medicijnen en injecties, toedienen van zuurstof en vervangen van infuus.
  • Begeleiding van zelfstandig functioneren als er sprake is van een beperking.
  • Alfa-hulp; dit is lichtere hulp in het huishouden voor maximaal 12 uur per week.
  • 24-uurs zorg betekent dag en nacht persoonlijke verzorging.
  • Bij nachtzorg is er iemand aanwezig tussen 23.00 en 07.00 uur.

Vergoedingen voor de thuiszorg
Sinds 2015 wordt thuiszorg niet meer betaalt uit de AWBZ, maar door de zorgverzekeraar. Thuiszorg behoort tot het basispakket van iedere verzekering. Een verpleegkundige in uw gemeente of een verpleegkundige specialiste bepaalt aan de hand van de omstandigheden hoeveel zorg u nodig heeft en op basis daarvan wordt een zorgplan opgesteld. Voor deze zorg geldt geen aparte eigen bijdrage. Raadpleeg altijd wel de voorwaarden die gelden voor thuiszorg in de polis van uw zorgverzekering.

De rol van de gemeente in de thuiszorg
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer tot de diensten van de thuiszorg ook huishoudelijke taken behoren zoals boodschappen doen of schoonmaken ontvangt u hiervoor geen vergoeding van de zorgverzekeraar. Deze hulp kan wel door uw gemeente worden vergoed. Dat gebeurt alleen als de hulp echt noodzakelijk is en u deze niet zelf kan betalen. Een onderzoek behoort altijd bij de procedure. Als u voor vergoeding van thuiszorg in Den Haag in aanmerking wilt komen voor huishoudelijke diensten moet u zich dus wenden tot de Gemeente Den Haag.

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
Thuis zingen op een koor
Voor wie actief van zingen houdt, opgelet: deze maand is het voor...
Read More
0 replies on “De thuiszorg in 2019, hoe zit dat nu?”