ANBO-leden massaal in actie om pensioenkortingen te stoppen!

Terwijl het goed gaat met de economie en veel mensen er in hun inkomen op vooruitgaan, gaat de koopkracht van veel gepensioneerden achteruit. De pensioenen zijn al tien jaar niet geïndexeerd en dat voelen veel senioren in hun portemonnee. Zeker doordat hun woonlasten wel stijgen, net als de kosten voor de zorgpremie en de dagelijkse boodschappen. En nu dreigen de pensioenen zelfs te worden gekort. Tijd voor actie, vindt ANBO! En dat vindt onze achterban ook. Want ouderen steunen massaal onze actie ‘Stop de Kortingen’. 


ANBO vindt dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenrente moet aanpassen, zodat er eindelijk weer zicht komt op indexatie van de pensioenen. Want het is toch absurd dat pensioenfondsen zich armer moeten rekenen dan ze daadwerkelijk zijn. Het totale pensioenvermogen verdubbelde in de afgelopen jaren van € 700 miljard naar meer dan € 1.450 miljard. Wat ons betreft is het onzin om vast te houden aan de lagere risicovrije rekenrente als de beleggingsrendementen hoog zijn en een gegarandeerd pensioen niet zeker is.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,Het wordt tijd dat er nu iets gebeurt! Want als we, nu en in de toekomst, een goed pensioen willen voor jong en oud, dan hebben we geen tijd te verliezen! Daarom komen wij in actie. We hebben onze achterban opgeroepen om ons te steunen en samen een vuist te maken om de pensioenkortingen te stoppen. En aan die oproep geven onze leden massaal gehoor. We hebben de afgelopen uren al duizenden reacties van ouderen ontvangen. De telefoon staat roodgloeiend en de mailbox stroomt vol.”

Liane den Haan: ,,We nemen de duizenden reacties van onze leden mee naar onze gesprekken met minister Koolmees, de Nederlandse Bank en de Tweede Kamer. Tijdens die overleggen blijven we ons punt maken dat de rekenrente moet worden aangepast, zodat er zicht komt op indicering van de pensioenen. Van de gepensioneerden van nu en dat van de volgende generaties. En omdat we er nog niet gerust op zijn dat de gesprekken leiden tot het gewenste resultaat, bereiden we ons ook alvast voor op hardere acties. Met als doel te kunnen optreden als de minister en de Tweede Kamer toch niet in de door ons gewenst richting overstag gaan.” (foto: Pixabay)

Reageer op dit artikel
Tags from the story
,
More from Redactie Pluswijzer
Zorgen om rust in kraamkamer natuur
De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want...
Read More
0 replies on “ANBO-leden massaal in actie om pensioenkortingen te stoppen!”