Aan de slag met terugdringen stikstof

De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eerst wordt in Zuid-Kennemerland op 18 maart en Laag Holland op 25 en 31 maart met belanghebbenden gesproken hoe stikstofneerslag op de natuur verminderd kan worden. In deze twee regio’s is de noodzaak groot om snel te beginnen met het vrijmaken van stikstofruimte, zodat er onder andere weer woningen gebouwd kunnen worden.


Andere gebieden met stikstofgevoelige natuur volgen kort daarna. Deze gebieden zijn de Oostelijke Vechtplassen, Naardermeer en het overige duingebied.
Inmiddels heeft de provincie per regio in kaart gebracht welke bronnen van stikstof er zijn. Samen met onder andere partijen uit de bouw, de landbouw, natuurorganisaties, industrie en gemeenten wordt nu bepaald op welke wijze de stikstofneerslag bij de bron aangepakt kan worden.


Drempelwaarde

Eén van de maatregelen die per regio besproken gaat worden is een drempelwaarde voor vergunningverlening. Als aan de ene kant de hoeveelheid stikstofneerslag daalt, dan zou een deel van die besparing gebruikt kunnen worden voor een drempelwaarde om bijvoorbeeld de bouw van woningen en het aanleggen van infrastructuur weer op gang te brengen.
“Omdat we per gebied kijken waar we stikstofbronnen kunnen verminderen, zal de drempelwaarde per gebied ook verschillen”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “Het vraagt om een fijnmazige aanpak. Landelijke regels hebben wat dat betreft geen zin. Als provincie overzien we het geheel, maar kunnen we ook per regio maatwerk leveren.”
Een voorbeeld is het slopen van oude woningen voor de bouw van duurzame en energiezuinige nieuwe woningen. Op dit moment kan dat in de provincie nauwelijks, omdat in de bouwfase tijdelijk extra stikstof wordt uitgestoten vanwege onder andere het gebruik van vrachtwagens en machines. Met een drempelwaarde kunnen dit soort projecten wel van start. (Foto: aangeleverd)

Reageer op dit artikel
More from Redactie Pluswijzer
‘Gestructureerde aanpak valpreventie hard nodig’
Vorig jaar werden bijna 103.000 ouderen na een val behandeld op de...
Read More
0 replies on “Aan de slag met terugdringen stikstof”