75-jarig jubileum Humanitas in coronatijd

Vereniging Humanitas is zondag 31 mei 75 jaar geworden. De vrijwilligersorganisatie 

kent een lange historie van ondersteuning aan mensen die wat extra steun kunnen gebruiken. Afgelopen weekend hebben de vrijwilligers met elkaar het glas geheven met behulp van ZOOM. Aanvankelijk zou de verjaardag van Humanitas onder andere in samenwerking met Nationaal het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden gevierd door middel van een vrijheidsmaaltijd, maar door het coronavirus is deze activiteit niet doorgegaan.  

Geschiedenis

Op 31 mei 1945 is Humanitas opgericht. Kort na de Tweede Wereldoorlog was er veel armoede en ellende in ons land. Gelovigen konden bij hun kerk terecht voor hulp. Maar voor ‘buitenkerkelijken’ was er niets. Humanitas bracht daar verandering in door mensen die niet aan een kerk verbonden waren hulp te bieden op het gebied van maatschappelijke zorg, kinderbescherming, reclassering en gezinsverzorging. Zo kwamen kort na de bevrijding 36 ondervoede jongens uit Amsterdam weer op krachten in een kinderkamp in Edam. In zes weken tijd kwamen ze gemiddeld zes pond aan. In 1953 verzorgde Humanitas na de Watersnoodramp de distributie van hulpgoederen. Ook trokken gezinsverzorgsters en een maatschappelijk werkster naar het gebied om getroffen gezinnen te helpen. 

Humanitas in coronatijd

Anno 2020 is Humanitas een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland en sluiten de projecten nog steeds nauw aan op de tijdgeest. Wat al die jaren onveranderd is gebleven, is dat Humanitas iedereen helpt, ongeacht achtergrond of geloof. Door de coronacrisis kunnen deelnemers en vrijwilligers van vereniging Humanitas elkaar niet altijd in levende lijve ontmoeten. Maar het werk gaat toch door. Humanitas-vrijwilligers vinden inventieve oplossingen om met hun deelnemers in contact te blijven. Er is hard gewerkt om de verwachte toename van de hulpvraag van mensen het hoofd te kunnen bieden binnen de richtlijnen van het RIVM.

Fotoserie waarbij rekening is gehouden met de coronamaatregelen.

Toekomst

Intussen kijkt Humanitas ook naar de toekomst. Er wordt verwacht dat veel mensen in financiële problemen komen door de coronacrisis. Mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of hun opdrachten hebben zien verdampen. Vooral jongeren zijn een kwetsbare groep. Ze hebben immers vaak een flex- of uitzendcontract en niet of nauwelijks financiële buffers. Ook de projecten voor opvoedondersteuning en de begeleide omgangsregeling voor ouders in een scheidingssituatie verwachten dat er een groter beroep op de vrijwilligers gedaan zal worden. Ondanks dat de scholen weer zijn begonnen en de maatregelen buitenshuis zijn versoepeld kunnen de spanningen in een gezin en tussen gescheiden ouders behoorlijk oplopen. Ook voelen veel mensen en vooral ouderen zich vaak eenzamer omdat ze meer op zichzelf zijn teruggeworpen en niet duidelijk is wat de toekomst hun gaat brengen. Voor al deze mensen biedt Humanitas ondersteuning. Website: www.humanitas.nl. (Foto’s: aangeleverd)


Reageer op dit artikel
Tags from the story
More from Redactie Pluswijzer
Jurre de Haan winnaar TEDxAmsterdam
Grote verrassing was het optreden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet bij...
Read More
0 replies on “75-jarig jubileum Humanitas in coronatijd”